marketing medyczny | marketing przemysłowy

Piąty poziom zarządzania

Nasza oferta

Marketing – Konsulting – Outsourcing. Stworzyliśmy unikalną ofertę kompleksowego wsparcia firm w branży medycznej i technicznej. Świadczymy pełną obsługę w zakresie zarządzania firmą wąskiemu i wyspecjalizowanemu gronu klientów. Dostarczamy najwyższe kompetencje w dziedzinie marketingu, strategii i rozwoju biznesu.

Nadrzędnym celem naszych działań jest zwiększenie konkurencyjności oraz realizacja kluczowych celów biznesowych naszych partnerów.

Nasze kryteria działania: osiągnięcie rezultatu, zwrot z inwestycji, budowanie wartości.

5LeveL

5LeveL
enterprise

Program wsparcia i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw.

5LeveL

5LeveL
medical

Program wsparcia i rozwoju podmiotów medycznych.

5LeveL

5LeveL
trainings

Program szkoleń i edukacji.
Warsztaty rozwojowe.

Szkolenia biznesowe:
- szkolenia z zakresu „EXCEL”
- szkolenia „Przygotowanie prezentacji (PPT) i wystąpienia publiczne”
- szkolenia „Logistyka i Zakupy”
- szkolenia „Lean i 5S”
- szkolenia z zakresu zarządzania czasem i komunikacji
- szkolenia z zakresu rozwoju sprzedaży
- szkolenia z zakresu budowania zespołów

Szkolenia dedykowane:
- szkolenia z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku oraz standardów CMJ
- szkolenia z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w aspekcie rozliczeń z NFZ
- szkolenia z zakresu rozliczeń z NFZ oraz obsługi Portalu Świadczeniodawcy
- szkolenia z zakresu efektywnej obsługi pacjentów pt. „Jak utrzymać pacjentów i zapewnić wzrost sprzedaży usług?”

Usługi dedykowane:
- przygotowywanie ofert do NFZ oraz współpraca w zakresie ich realizacji, wsparcie podczas przeprowadzanych kontroli przez NFZ
- audyt dokumentacji medycznej
- przygotowanie placówki do wdrożenia standardów ISO 9001:2008 oraz standardów akredytacyjnych CMJ
- przygotowywanie i obsługa wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenie działań (dotyczy dofinansowań unijnych i ministerialnych)

Usługi doradztwa:
- doradztwo w zakresie współpracy z NFZ
- doradztwo w zakresie przygotowania rocznych sprawozdań statystycznych dla podmiotów leczniczych
- doradztwo w zakresie elektronicznej obsługi księgi rejestrowej
- doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów administracyjno-organizacyjnych działania placówki

Usługi outsourcingu:
- outsourcing marketingu, w tym - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i prowadzenia strony internetowej, promocja firmy w mediach społecznościowych i e-marketing, organizacja kampanii i akcji promocyjnych, projektowanie i druk materiałów reklamowych (ulotki, wizytówki, katalogi, plakaty, banery)
- outsourcing kadrowo-płacowy
- outsourcing BHP
- outsourcing IT, w tym - dobór rozwiązań IT „szytych na miarę”, optymalizacja kosztów i procesów IT, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemów komunikacji, zarządzanie systemami informatycznymi

Usługi dedykowane:
- audyt organizacyjny
- przygotowanie przedsiębiorstw do wdrożenia standardów ISO 9001:2008, OHSAS 18001 i ISO 14001
- przygotowywanie i obsługa wniosków o dofinansowanie oraz rozliczenie działań (dotyczy dofinansowań unijnych i ministerialnych)

Usługi doradztwa:
- doradztwo w zakresie budowania strategii firmy (w tym wejścia na rynki zagraniczne i rozwoju sprzedaży)
- doradztwo w zakresie optymalizacji procesów i wdrażania zarządzania procesowego
- doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy
- negocjacje i renegocjacje umów z dostawcami i optymalizacja procesów zakupowych

Usługi outsourcingu:
- outsourcing marketingu, w tym - kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i prowadzenia strony internetowej, promocja firmy w mediach społecznościowych i e-marketing, organizacja kampanii i akcji promocyjnych , projektowanie i druk materiałów reklamowych (ulotki, wizytówki, katalogi, plakaty, banery)
- outsourcing kadrowo-płacowy
- outsourcing BHP
- outsourcing IT, w tym - dobór rozwiązań IT „szytych na miarę”, optymalizacja kosztów i procesów IT, opracowanie, wdrożenie i doskonalenie systemów komunikacji, zarządzanie systemami informatycznymi.

Nasze produkty

5LeveL

Oferujemy autorski produkt EasyBox™. Jest to produkt stworzony w celu zapewnienia spójności działań marketingowych firmy. EasyBox™ ułatwia współpracę firmy lub placówki z dostawcami usług marketingowych, reklamowych i promocyjnych oraz przedstawicielami mediów.

EasyBox™ to praktyczne rozwiązanie opracowywane na zasadach Made2Measure i tworzące zbiór podstawowych informacji marketingowych, reklamowych i promocyjnych firmy.

5LeveL

Procesy zmian w organizacji wpieramy autorskim rozwiązaniem informatycznym InfoRoom™ umożliwiającym likwidację efektu zniekształconej informacji oraz zmniejszenie kosztów związanych z wydłużonym procesem uzyskania informacji przez interesariuszy wewnątrz organizacji.

InfoRoom™ informatyczne rozwiązanie ułatwiające przekazywanie, klasyfikację, przechowywanie i archiwizację przekazywanych wewnątrz organizacji informacji.

O nas

5LeveL - Partner dla wymagających klientów.
Jesteśmy zespołem ekspertów i profesjonalistów. Świadczymy pełną obsługę w zakresie zarządzania firmą wąskiemu i wyspecjalizowanemu gronu klientów. Dostarczamy najwyższe kompetencje w dziedzinie marketingu, zarządzania i rozwoju biznesu.

Czym się kierujemy?
Oferujemy rozwiązania szyte na miarę. Audytujemy obszary działalności firmy. Definiujemy najważniejsze składowe sukcesu firmy. Ustalamy priorytety dla działań, które przy minimalnym nakładzie pracy ze strony klienta przyniosą najszybsze oczekiwane efekty w zakresie zwiększenia konkurencyjności i maksymalizacji zysków.

Co nas wyróżnia?
- Biznesowe podejście – dążymy do realizacji celów biznesowych naszych klientów.
- Skuteczność – dostarczamy tylko faktycznie niezbędne i działające rozwiązania.
- Innowacyjność - oferujemy nowoczesne i sprawdzone rozwiązania dla branży medycznej i techniczno-przemysłowej.
- Pasja – lubimy to, co robimy, a to oznacza, że powierzone nam projekty traktujemy jak własne.

Współpraca z nami, to dobrze zwracająca się inwestycja w nowoczesne rozwiązania, usprawnienie procesów i bezpieczny rozwój.

Zespół 5LeveL

Aleksandra
Leading Partner

Ekspert w zakresie wdrażania systemów zarządzania ISO, doskonalenia procesów i optymalizacji kosztów. Doradca ds. pozyskiwania środków finansowych z UE. Konsultant firm w zakresie zarządzania i marketingu strategicznego. Audytor wiodący systemów zarządzania.

Monika
Leading Partner

Ekspert w zakresie kontraktowania świadczeń i prowadzenia dokumentacji medycznej.Specjalista ds. marketingu strategicznego i operacyjnego dla branży medycznej . Doradca w zakresie realizacji kontraktów oraz akredytacji i wdrażania systemów zarządzania ISO w placówkach medycznych. Audytor i Trener.

Tatiana
Leading Partner

Ekspert w zakresie rozwoju marketingu strategicznego i operacyjnego. Doradca ds. rozwoju sprzedaży zagranicznej i marketingu międzynarodowego. Specjalista w zakresie e-marketingu. Audytor systemów zarządzania. Trener.

Nasi współpracownicy

Grzegorz
Ekspert ds. technologii IT

Ekspert w zakresie zarządzania rozwoju i wdrażania systemów IT. Specjalista ds. optymalnego doboru sprzętu IT i oprogramowania. Doradca w zakresie negocjacji z dostawcami usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

Sebastian
Ekspert ds. rozwoju sprzedaży

Ekspert w zakresie budowania relacji z klientem i rozwoju sprzedaży w branży medycznej. Specjalista ds. marketingu i reklamy. Doradca w zakresie budowania i zarządzania strukturami handlowymi w branży medycznej.

Zbigniew
Ekspert ds. zarządzania strategicznego

Ekspert w zakresie zmian w procesach transformacji firm, agent zmian. Doradca w zakresie restrukturyzacji naprawczej, tworzenia i optymalizacji procesowego zarządzania produkcją. Audytor zintegrowanych systemów zarządzania jakością.

Kontakt

5LeveL | ul. Hiszpańska 25 lok. 10 | 54-409 Wrocław
NIP: 9181967436 | REGON: 243380566